หน้าแรก   แนะนำคลินิกเซ็นเตอร์   คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ   คณะทำงานศูนย์ฯ   เกี่ยวกับการประชุม   โครงการยาเสพติด

 
Google

แบบรายงานผลการซ่อมคอมพิวเตอร์ (อ.ศักดิ์สิทธิ์ ) คลิ้ก ดาวน์โหลด

แบบรายงานผลการซ่อมคอมพิวเตอร์ (ชำนาญ ) คลิ้ก ดาวน์โหลด

แบบรายงานผลการซ่อมคอมพิวเตอร์ (บาส และ อ.แต้ม) คลิ้ก ดาวน์โหลด

แบบรายงานผลการซ่อมคอมพิวเตอร์ (พีรพล) คลิ้ก ดาวน์โหลด

 

 

 

>> ระเบียบกฎหมาย
>> โครงสร้าง อบจ.ชัยภูมิ
>> อำนาจหน้าที่ อบจ.ชัยภูมิ
>> คำสั่งและประกาศการจัดตั้งศูนย์ฯ
>> ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
>> ขั้นตอนการให้บริการ
>> แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
>> การประชุมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
>> รายงานรายรับรายจ่ายประจำปี
>> รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
>> เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ฯ
>> ติดต่อเจ้าหน้าที่ อบจ.ชัยภูมิ
>> ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร